دانلود پایان نامه

پشتیبان PRA شد هر بخش دولتى، خود مسئول دستیابى به تکنولوژى اطلاعات بوده و باید بهترین و کاراترین تکنولوژى را از نظر هزینه خریدارى کند.
مدیریت تکنولوژى اطلاعات فدرال
در سال ۱۹۹۶ قانونى توسط کلینتون تنظیم شد که بخش‌هاى اجرایى را براى دستیابى به سیستم‌هاى اطلاعاتى مدیریت، هدایت مى کرد. همچنین فرآیندى براى سرمایه گذارى و بودجه بندى از طریق تکنولوژى اطلاعات پیشنهاد شد.
قانون توانبخشى
درسال ۱۹۹۸

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید