الکترونیک داده‌های سنتی برای شرکتهای کوچک مناسب هستند، در حالی که مبادله الکترونیک اینترنتی برای شرکتهای متوسط و بزرگ نیز قابلیت کاربرد دارد.
پیش بینی شده است که مبادله الکترونیک اینترنتی درآمدهای مبادله الکترونیک را از ۱۲ درصد به ۴۱ درصد افزایش دهد. چرا که مبادله الکترونیک را قادر می‌سازد تا با هزینه‌های پایین تر اجرا شود. این کار از طریق به کارگیری شبکه‌های ارزش افزوده صورت می‌گیرد. این شبکه‌ها همان اسناد استاندارد شده مبادله الکترونیک داده‌های غیراینترنتی را به کـــار می‌گیرند اما برخلاف آنها از ابزارهای ارزان تر انتقال همچون شبکه‌های مجازی خصوصی یا اینترنت عمومی‌بهره می‌برند. این کاهش هزینه چیزی در حدود ۹۰ درصد است (۱۵). مبادله الکترونیک اینترنتی همچنین شامل اسناد ساخت یافته مبادله الکترونیک داده‌ها می‌شود که می‌تواند به وسیله پست الکترونیک یا بااستفاده از پروتکل انتقال متن مبادله شود.
همچنین مطالعات ترازیابی نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیک اینترنتی مدام در حال افزایش است. به طوری که از مرز ۸۰ هزار شرکت در ایالات متحده خواهد گذشت
مزایای مبادله الکترونیک داده‌ها
در ابتدای کار هدف از کاربرد این فناوری، ارتقای کارایی شرکتها از طریق بهبود جریان اطلاعات و کاهش اشتباهات است. بنابراین، در ایـــن مرحله عمدتاً روی صرفه جویی در هزینه‌ها تاکید می‌شود. در این مفهوم، مزیت مهم مبادله الکترونیک حذف واردسازی مجدد داده‌ها از مدارک کاغذی به رایانه است. چرا که در بسیاری موارد، خروجی یک رایانه باید دوباره به طور دستی به رایانه دیگری داده شود و هر ثبت مجدد می‌تواند منشاء بالقوه ای برای بـــروز اشتباه، تاخیر و خطرات ایمنی گردد.
باتوجه به این عوامل است که مبادله الکترونیک داده‌ها می‌تواند زمانهای لازم و مهلت‌های زمانی بین شرکتها را کوتاه تر کند و در شرکتهای صنعتی این امر موجب کاهش موجودی انبار و بهبود برنامه ریزی شود.
نتیجه تحقیقی که در این زمینه انجام شد، نشان می‌دهد که استفاده از مبادله داده‌های الکترونیک در بعضی از شرکتها باعث چنین مزایایی شده است:
به کارگیری مبادله الکترونیک داده‌ها در واحدهای تولیدی کارخانه مونتاژ کرایسلرسبب شده است تا این واحدها با عرضه کنندگان قطعه‌ها و مواد اولیه ارتباط دایم برقرار کرده و در نتیجه سالانه حدود ۲۲۰ میلیون دلار در هزینه‌ها صرفه جویی کنند.
شرکت کمپ بل با سرمایه گذاری به مبلغ ۳۰ میلیون دلار و بــه کارگیری سیستم مبادله داده‌های الکترونیک توانست در امر سفارش و تحویل اقلام مورد درخواست سالانه ۱۸ میلیون پس انداز کند.
سیستم مبادله داده‌های الکترونیک می‌تواند به شرکت فلمینگزاین امکان را بدهد که اجناس مورد نیاز خــود را از طریق سیستم رایانه ای سفارش بدهد و بدون دخالت دست انسان موجودی مورد نیاز را از انبار به فروشگاه تحویل دهد.
به طور کلی برایندهای حاصل از استفاده مبادله الکتـــرونیک داده‌ها و سایر زیرمجموعه‌های آن را می‌توان در دو طبقه کلی جای داد:
الف – نتایج و مزایای کلی راهبردی: این مزایا شامل کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی، افزایش ارزش افزوده از طریق افزایش سرعت و دقت در پردازش عملیات، بهبود کنترل موجودی، یکپارچگی استراتژیک داده‌های حاصل از مبادله الکترونیک داده‌ها، پردازش اطلاعات و بالاخره مزیت بازاریابی نسبت به رقبایی می‌شود که کاربر مبادله الکترونیک نیستند.
ب – نتایج و مزایای عملیاتی و فنی: این مزایا شامل بهبود ارائه خدمات به مشتریان، حذف کاغذ، فکس و پیامهای پستی بدون الگو، کاهش زمان کلی پردازش معاملات، حذف پردازشهای تکراری داده‌ها، بهبود مدیریت نقدینگی، حذف پایانـــه‌های رایانه ای وقت گیر و مشکل ساز و برنامه‌های محدودکننده، حذف بایگانی‌های دستی، بهبود نظارت بر هزینه‌های عملیاتی، حذف نیاز به انطباق اسناد و نسخــــه برداری و پرونده سازی، حذف نیاز به ورود کلید واژه‌ها برای جستجوی اسناد، حذف استانداردهای مشکل و زائد، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و بالاخره حذف هزینه‌های پستی، طراحی و چاپ فرمهــای اداری می‌شود.
محدودیتهای اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها
برخی از مسائل و مشکلات اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها به شرح زیر هستند:
فقدان سیستم‌های رایانه ای شده : یکی از تنگناهای موجود در کارکردن با سازمانهای مختلف، سطح رایانه ای شدن آنها است. در مواردی که بعضی از ادارات سازمان قبلاً رایانــه ای نشده اند و اکنون به جای نامه‌های متعارف و کاغذهای امضاء شده، یکباره و نــاگزیر با داده‌های الکترونیک سروکار پیدا می‌کنند، این مسئله شدت بیشتری پیدا می‌کند. در این حالت وادار کردن آنها به قبول سیستم‌ها و شیوه‌های مشترک کار دشواری است، اما در عین حال نمی‌توان ضرورت مشارکت و دخالت آنان را، حتی در مراحل اولیه، نادیده گرفت، زیرا آنان حلقه مهمی‌از زنجیره کار به شمار می‌روند.
مسایل قانونــی : در کاربرد مبادله الکترونیک داده‌ها به عنوان بخشی از فعالیت کسب و کار و بازرگانی، پذیرش قانونی مبادله الکترونیک موضوع مهمی‌است. قبول امضای الکترونیک و رسانه‌های الکترونیک به عنوان سند در محاکم قضایی، پیش شرط هرگونه کاربرد تجاری این فناوری است.
بنابراین، لازم است قوانین موثری وضع شود تا طرحهای مختلف بتوانند معاملات خود را به صورت الکترونیک انجام دهند و در جایی که لازم است قوانین و مقررات نیز جهت انطباق بااین شیوه به منظور اعتبار سندهای الکترونیک باید تغییر کند، چرا که در حال حاضر منظور از سند اطلاعات نوشته و امضاء شده به روی کاغذ است.
رسانه‌های مخابراتی: زیرساختهای مخابراتی قابل اطمینان به عنوان حامی‌اسناد الکترونیک اهمیت فوق العاده دارد. اخیراً پایانه‌های ماهواره ای کوچک به عنوان گزینه جالبی برای خطوط اجاره ای مطرح شده اند، اما این در مواردی است که اجرای آن، هزینه‌های مربوطه را جبران کند.
استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها: پذیرش و اجرای استانداردهای مبادله الکترونیک و همبستگی آنان با اسناد تجاری، زمینه دیگری است که کار زیادی را می‌طلبد. اگرچه بعضی از این اسناد مانند بارنامه‌های زمینی و هوایی در تمام دنیا به طور گسترده ای به کار می‌روند و پذیرش معادل الکترونیک آنها در هر کشوری نیز آسان است ولی اسناد دیگری هم هستند که خاص تجارت آن کشور هستند و باید طرح تبدیل آنها هم تهیه شود. از طرف دیگر پذیرش اسناد از سوی صنایع نیز حائز اهمیت است، زیرا صنایع بخش جدایی ناپذیری از اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها هستند.
نتیجه گیری
ایده جابجایی مدارک استانداردشده به برلین و سال ۱۹۴۸ بر می‌گردد، جایی که یک فرم استاندارد برای مدیریت کارا و یکپارچه آیتم‌هایی که از مکانهای مختلف به سمت برلین می‌آمدند، مورد نیاز بود (۳). سپس از آن ایده در دهه ۱۹۶۰ میلادی در انتقال الکترونیک صنایع حمل ونقل ایالات متحده پیروی شد. جالب اینکه به علت ماهیت سازگار و استانداردسازیهای صورت گرفته، این ابزار هنوز هم یکی از مفیدترین و پیشروترین کاربردهای تجارت الکترونیک امروزی است (۴). به علاوه این فناوری ابزاری است که با کاربرد آن اجرای بازسازی در شرکتها با برداشتی موثرتر و نگرشی کاملاً متفاوت امــکان پذیر می‌گردد.
فواید حاصل از کاربرد مبادله الکترونیک داده‌ها را می‌توان در دو گروه راهبردی و عملیاتی طبقه بندی کرد. البته تاثیر این مزایا در سازمانهای مختلف بسته به اینکه مبادله الکترونیک داده‌ها به چه منظور و چگونه اجرا شده باشد، متفاوت خواهد بود. این مزایا شبیه تجارت الکترونیک اینترنتی بین سازمانهاست. انجام موفقیت آمیز و سریع سفارشات، خطاهای کمتر در ورود اطلاعات، صرف زمان کمتر فروشنده و خریدار و کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش زمان کاری کارکنان ستادی، صرفه جویی در مصرف مواد از جمله کاغـــذ، فرمها و بهبـود کنتـرل موجودی عمده ترین مزایای استفاده از مبادله الکترونیک داده‌ها برای پیاده سازی در فرایندهای کسب و کار شامل است.
در عین حال استفاده از مبادله الکترونیک داده‌ها محدودیتهایی همچون راه حلهای گران، مشکلات دستیابی به استـــانداردهای ملی و بین المللی برای فرمت‌های استاندارد اسناد، امنیت و ناآشنایی در به کارگیری آن را دارد که مبادله الکتـــــرونیک اینترنتی تا اندازه ای برای کاهش این معایب به کار گرفته می‌شود.

اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاریابی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قراردهید. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتریتان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توانید آنها را به سازمان خود وابسته سازید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریانتان می باشد.
بازاریابی اینترنتی – بازاریابی الکترونیک – امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به این هدف فراهم آورده است.
بازاریابی الکترونیک فرآیندی بیشتر از بازاریابی سنتی از طریق فناوری اینترنت می باشد. این روش ارتباط دوجانبه میان شما و مشتریانتان برقرار می نماید.
این نوشته سعی دارد در باره اینکه ” بازاریابی الکترونیک چیست؟ ” و ” چه امکاناتی را در اختیار سازمانها می گذارد” و نیز “چگونه ارتباط متقابل شما و مشتری را حفظ خواهد نمود؟ ” توضیحاتی ارائه داده و عواملی را که در بازاریابی الکترونیک اهمیت دارند را معرفی نماید.
بازاریابی الکترونیک چیست ؟
چگونه مشتری جدیدی پیدا کنیم ؟ (جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). اینها سوالاتی هستند که در بازاریابی الکترونیک مطرح می باشند.
بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می کند با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوری نوین به دنبال نوآوری می باشد.
می توان بازاریابی الکترونیک را اینگونه تعریف نمود:
اداره ارتباط متقابل مشتری در یک محیط پیشرفته رسانه ای به منظور کسب سود برای شخص یا سازمان مربوطه.
بازاریابی الکترونیکی یک عملکرد مجزا که منحصرا” با فروش محصولات و خدمات ارتباط دارد نبوده بلکه فرآیندی مدیریتی است برای اداره نمودن ارتباط ایجاد شده میان سازمان و مشتری. عملکرد بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش زیر معرفی و دسته بندی نمود:
۱- یکپارچگی : بازاریابی الکترونیک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و همچنین فروش از طریق نمایندگی‌ها ی شرکت را در بصورت یک فرآیند یک پارچه دربر می گیرد.
۲- میانجی گیری(واسطه گیری) : بازارایابی الکترونیک میزان نیاز و خواسته مشتریان شرکت را با میزان تولید و ظرفیت ارائه خدمات توسط شرکت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید