پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلمات کلیدی عرضه و تقاضا، حفاظت و مرمت

به انواع مختلفي تقسيم مي كنند. همانگونه كه گردشگري غالبا به اشكالي چون طبيعت محور، ميراث، سلامت و ماجراجويانه تقسيم مي شود، گردشگري ميراث را نيز مي توان به بخش هاو گونه هايي تقسيم كردتا Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلمات کلیدی اوقات فراغت، ارزش افزوده، آداب و رسوم، مودب بودن

کشورهايي که از امکانات بهداشتي و درماني بهره مندند، مراجعه ميکنند. اين نوع جهانگردي نيز اعتبار و رواج فراواني دارد (منتظري،1383، 13). 2-4-3. توريسم مذهبي بدون ترديد يکي از مهمترين عوامل و انگيزههاي مسافرت انسان Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلمات کلیدی شهرستان رودبار، اوقات فراغت، فرهنگ و تمدن، خارج از خانه

ي شهررشت و كمرنگ جلوه دادن آنها در مقايسه با شهرهاي پيرامون، موجب گرديده كه اغلب گردشگران اين شهر را به عنوان يك مقصد مستقل نشناخته و بيشتر به عنوان يك مسير گذري براي رسيدن Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلمات کلیدی شهرستان رودبار، اوقات فراغت، دوران مدرن، عزت نفس

………………………………………………………………………………………………………………. 70 شکل4-23.منبع ترغيب كننده سفر………………………………………………………………………………………………… 71 شکل4-24.اهميت.جايگاه ميراث فرهنگي در بخش مركزي رودبار…………………………………………………….. 72 شکل4-25.نقش ميراث فرهنگي در جذب و افزايش گردشگر شهرستان رودبار……………………………………. 73 شکل 4-26 .ميزان شناخت ميراث فرهنگي و تقش آن Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلمات کلیدی شهرستان رودبار

شهرستان رودبار……………………………………………………………….. 58 4-4-1.تپه باستانى كلورز…………………………………………………………………………………………58 4-4-2.محوطه پارينهسنگى قديم گنجپر………………………………………………………………………… 58 4-4-3.پلسياهرود ……………………………………………………………………………………………………58 4-4-4.پل خشتى لوشان……………………………………………………………………………………….. 58 4-4-5.قلعه گورميرزا…………………………………………………………………………………………. 59 4-4-6.كاروانسراى پشته……………………………………………………………………………………………. 59 4-4-7.راه پيشين گيلان………………………………………………………………………………………….60 4-4-8.قلعه كول دوگاهه……………………………………………………………………………………….60 4-4-9.قلعه دختر لويه…………………………………………………………………………………………..61 4-4-10.برج ديدبانى لشگرگاه……………………………………………………………………………………..61 Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع خودروسازی

تلورید سرب(مرسوم ترین ماده ترموالکتریک) یافته اند. اساساً درون ماده تلورید سرب تعداد معدودی الکترون با امکان دارا بودن انرژی کافی برای تبدیل حرارت به الکتریسیته وجود دارد. اصطلاحاً به این انرژی، انرژی یا سطح Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع کشور های توسعه یافته، صنعت خودرو، بومی سازی

کز عار یه ها ترا دری نکشاید یک کوزه آب در درون خانه به از رودی که کز برون می آید ( حکیم سنایی) فصل اول: • معرفی پژوهش عنوان:مواد پیشرفته ترموالکتریکی و تولید انرژی Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درباره حامل های انرژی، تولید خودرو، حامل انرژی

عملکرد دستگاه می شود و ما با انتخاب مناسب مواد می توانیم مقاومت را تحت تاثیر قرار دهیم و به این مشکل فائق آییم. چالش کلیدی دیگر ادغام و یکپارچه کردن دستگاه درون خودرو ها Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره g/l، ميزان، توليد، بيوپليمر

ميکروارگانيسم Azohydromonas lata DSMZ 1123ميکروارگانيسم A. lata به عنوان توليد کننده بيوپليمر معرفي گسته اما مطالعات زيادي در اين زمينه گزارش نشده است ولذا جهت بررسي روند توليد بيوپليمر در تحقيق مورد توجه قرار گرفت. Read more…

By mitra1--javid, ago