پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق درباره حقوق مالکیت فکری

زیرا ممکن است اطلاعات مزبور مستقلاٌاز سوی اشخاص دیگر نیز کشف شوند. در ماده ی 65 قانون تجارت الکترونیکی ، اسرار تجاری الکترونیکی چنین تعریف شده است ؛« اسرار تجاری الکترونیکی ، « داده پیام Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد حقوق بین الملل

ق بین الملل منع نشده اند 165 پیوست شماره 2: کنوانسیون های مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (کنوانسیون مسئولیت مدنی 1992 و کنوانسیون 2001 بانکر) 181 پیوست شماره 3: فهرست نشت تصادفی Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله شورهای اسلامی

ی زن و احقاق حقوق او گذاشته‌اند؟ برای این منظور ابتدا سعی می‌کنیم دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع تجارت الکترونیک

در تعبیر رشته‌ی داده‌ها پیش می‌آید.در همین سال (1388) مصطفی السان تحقیقی با عنوان «جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد» انجام داد. وی نتایج این تحقیق را اینگونه بیان می‌کند: « توجه به مبانی و Read more…

By mitra7--javid, ago