جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

زیست کنکور

سوالات بسیار سخت و ترکیبی زیست کنکور سال‌های اخیر، دانش‌آموزان را بسیار سردردگم و ناامید کرده است تا جایی که بسیاری از آن‌ها، قید این درس را می‌زنند و انرژی خود را صرف سایر دروس Read more…

پایان نامه ها و مقالات

حق تعیین سرنوشت

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق بارز آن وجود اسکاتلند در دولت بریتانیا است. در گذشته بریتانیا یک امپراتوری استعماری وسیع بوده است اما اکنون تنها انگلیسی ها، اسکاتلندی ها، ایرلندی ها Read more…

پایان نامه ها و مقالات

حق تعیین سرنوشت

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق مخالفت حقوق بین الملل با جدایی طلبی قلمداد می کنند.چنانچه در تاریخچه «حق تعیین سرنوشت» ذکر شد، در زمان جامعه ملل شاهد عقب گردی در«حق تعیین Read more…