دانلود پایان نامه

گمشده است .در این جک به طور مستقیم نمی گوید که چرا جوجه تیغی آرزو دارد او را در بغل بگیرند و این همان حلقه ی گمشده ی جک است.
موقعیت : جوجه تیغی ، بغل کردن
هدف : جوجه تیغی است اما در اینجا جوجه تیغی را نه تنها مسخره نمی کند بلکه نوعی از احساس دلسوزی را نیز برانگیخته می کند.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
36) معلم میگه : وقتی می گم دانش آموزان کلاس تکلیف های خود را با میل انجام می دهند، میل در این جمله چه نوع کلمه ای است ؟ دانش آموز میگه : اجازه! حرف اضافه !
تقابل انگاره : تقابل از نوع عادی و غیر عادی است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است .
موقعیت : کلاس درس ، معلم و دانش آموز است.
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است .
شیوه ی روایت : دیالوگ است .
زبان : در اینجا برای ایجاد طنز از ابهام واژ گانی و از نوع چند معنایی آن استفاده شده است زیرا اصطلاح حرف اضافه هم اصطلاحی در دستور زبان است و هم به معنی حرف بی خود و بی منطق می باشد .
37) پیرزنه تو اتوبوس هی می گفته : نی نای نانای ، نی نای نانای . همه هم دست می زدن براش، بعد یهو دست می کنه تو کیفش دندوناشو در میاره میگه : نیاوران نگه دار!
تقابل انگاره : تقابل میان جوان بودن و پیر بودن است .
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است .چون پیرزن در دهانش دندان ندارد عبارت نیاوران نگه دار را طوری ابراز می کند که شبیه عبارت نی نای نانای است که برای شنوندگان زبان فارسی عبارتی است که تداعی کننده ی آهنگ رقص است .
موقعیت : اتوبوس ، مسافران ، پیرزن
هدف : پیرزن
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و پرسش و پاسخی ( دیالوگ ) از نوع مونولوگ است.
زبان : در اینجا از شباهت میان تکرار حرف نون در عبارت نیاوران نگه دار با نی نای نانای استفاده شده است.
38) به معتاده می گن : فرق تو با ورزشکارا چیه ؟ میگه : اونا تکنیکی کار می کنن ،ما پیک نیکی.
تقابل انگاره : تقابل میان معتاد با غیر معتاد( به نوعی تقابل بدبخت با خوشبخت است )
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است .
موقعیت : معتاد، ورزشکار
هدف : معتادها
شیوه ی روایت : دیالوگ است .
زبان : هم قافیه بودن تکنیکی با پیک نیکی ، حالتی شعرگونه به جک داده است .
39) روباهی به زاغی میگه : چه دمی ، چه سری ، عجب پایی! زاغ عصبانی میشه ، میگه : بی تربیت ، خجالت بکش اون موقع من کلاس دوم بودم ، حالا شوهر دارم .
تقابل انگاره : تقابل میان کودک با بالغ است .این داستان از آنجا که یک داستان قدیمی است که در کتاب دوم دبستان وجود داشته ، شنونده ی فارسی زبان که با آن آشنایی کامل دارد پس از شنیدن پاسخ زاغ به روباه دچار تعجب می شود و همین تعجب موجب خنده می گردد.این جک از طنز ناشی از تلمیح بهره می برد .
مکانیسم منطقی : از نوع تبادل نقش است .چون زاغ بزرگ شده و ازدواج کرده و حالا دیگر کلاس دوم دبستان نیست مرد غریبه ای (اینجا روباه ) دیگر نمی تواند از زیبایی او تعریف کند.
موقعیت : داستان روباه و زاغ
هدف : در نگاه اول هدف زاغ است ولی در نگاه کلی تر هدف این جک به فرهنگ جامعه بر می گردد که پس از ازدواج زنان دیگر تعریف یک مرد غریبه اززیبایی آنها شایسته و پذیرفته نیست.
شیوه ی روایت : دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
40) طرف تو آتش سوزی می میره ،پزشکها می گن : علت مرگ 10 درصد سوختگی و 90 درصد کوفتگی است . میرن تحقیق می کنن می بینن دوستاش با بیل آتیش رو خاموش کردن.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است . چون در برخی آتش سوزی ها ، وقتی جایی آتش می گیرد برای اینکه به آتش اکسیژن نرسد بابیل خاک روی آتش می ریزند ، اینجا به دلیل قیاس غلط مستقیما با بیل به بدن فرد سوخته ضربه زده اند.
موقعیت : آتش سوزی ، پزشک
هدف : هدف تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزا قرار نگرفته است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
41) طرف میره کتابخونه ، کتابشو پس بده .کتابدار ازش می پرسه :کتاب چطور بود ؟ یارو میگه : شخصیت زیاد داشت ولی داستان و محتوا نداشت. کتابدار یهو میگه : دفتر تلفن من دست تو چیکار می کنه ؟
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال براساس فرض نادرست است . چون اسامی اشخاص در دفترچه تلفن ذکر می شود ، طرف فکر کرده است که کتاب رمانی بدون محتوا و با شخصیت های فراوان را مطالعه می کند.
موقعیت : کتابخانه ، کتابدار، دفترچه ی تلفن
هدف : تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی مورد استهزا قرارنگرفته است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و در عین حال دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیرمرتبط با طنز است.
42) طرف کیس کامپیوترش رو می بره تعمیر کنه ، تعمیر کاره میگه : چه مشکلی داره ؟ میگه : نمی دونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمی یاد .
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال براساس فرض نادرست است . از آنجا که جای سی دی در کامپیوتر دارای یک سوراخ بزرگ است ، فرد فکر کرده است که آنجا جای گذاشتن لیوانش است.
موقعیت : مرکز تعمیر کامپیوتر ، تعمیرکار
هدف :تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی را مورد استهزا قرار نداده است.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و در عین حال دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
43) طرف تاکسی سمند می خره سه تا مسافر سوار می کنه.اولی به مقصد می رسه میگه : آقا نگه دار. راننده می پرسه :سمند داری ؟ میگه : نه . میگه : پس بشین . دومی به مقصد می رسه ، میگه : نگه دار. راننده می پرسه : سمند داری؟ میگه : نه . میگه : پس بشین. سومی میگه : من سمند دارم ، نگه دار. راننده میگه : پس خداوکیلی بگو ترمزش کدومه ؟
تقابل انگاره : تقابل از نوع حرفه ای و ناشی است .
مکانیسم منطقی : استدلال صحیح است . چون راننده جای ترمز را نمی داند نمی تواند نگه دارد.
موقعیت : تاکسی سمند ، راننده ، مسافر
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزا قرار نگرفته اند.
شیوه ی روایت :توصیفی از نوع داستانی و همچنین دیالوگ بین چند نفراست.
زبان : معمولی و غیرمرتبط با طنز است.
44) طرف می ره خواستگاری بابای عروس بهش میگه : اون گلی که به یقت زدی خارش اذیتت نمی کنه ؟ طرف میگه :خارش که نه ولی گلدونش که تو لباسمه بیچارم کرده .
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش و احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع اغراق است . زیرا فرد ، گل را به همراه گلدانش در یقه اش گذاشته است .
موقعیت : خواستگاری ، داماد، پدرعروس ، گلدان در یقه
هدف :تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی مورد استهزا قرار نگرفته است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و همچنین دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
45) معلم به شاگرد میگه : 12 فروردین چه روزیه ؟ شاگرد میگه : روزیه ای که مردم می رن برای سیزده بدر جا می گیرن .
تقابل انگاره : تقابل میان منطقی با غیر منطقی است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است . چون 12 فروردین روز قبل از 13 فروردین (روز سیزده بدر) است که مردم به دامان طبیعت می روند و بدلیل شلوغی از روز قبل جا می گیرند.
موقعیت : کلاس درس ، دانش آموز، معلم
هدف : تهی است چون فرد یا گروه خاصی مورد استهزا قرار نگرفته است .
شیوه ی روایت : دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
46) یه روز معلم به شاگرداش میگه : بچه ها برای اومدن بارون دعا کنید. یکی از بچه ها بلند میشه میگه : خانم دعای ما که برآورده نمیشه . معلمه میگه : چرا شما ها دلاتون پاکه دعاتون برآورده میشه . بچه میگه : خانم اگه دعای ما برآورده می شد شما الان مرده بودید.
تقابل انگاره : تقابل میان راستگو و دروغگو است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است .دانش آموز برای مرگ معلمش نیز دعا می کند، اگر دعایش برآورده می شد حتما معلم می مرد.
موقعیت : کلاس درس ، آرزوی مرگ معلم ، دانش آموز
هدف :هدف این جک دانش آموزانی هستند که از معلمان خود خوششان نمی آید.
شیوه ی روایت : دیالوگ است.
زبان : معمولی است .
47) طرف باباش آتیش می گیره ،میره ملاقات از پذیرش می پرسه : ببخشید ،بخش پدرسوخته ها کجاست؟
تقابل انگاره : تقابل میانی باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع مطابقت است . چون پدر او هم سوخته است .
موقعیت : بیمارستان ، پدر ، فرزند
هدف :تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و پرسش و پاسخی (دیالوگ) از نوع مونولوگ است .
زبان : دراینجا از ابهام ناشی از اصطلاحات و تفسیر آنها به عنوان کلمات مستقل استفاده شده است بنابراین از زبان طنز استفاده شده است .
48) یک روز یک پیرزنه قرص اکس می خوره ، میگه : من ترانه 15 سال دارم.
تقابل انگاره : تقابل بین جوان و پیر است .
مکانیسم منطقی : از نوع واژگونی نقش هاست چون پیرزن از قرص اکس استفاده کرده که این قرص توهم زاست فکر می کند که 15 سال دارد و در اینجا از اسم یک فیلم که داستان یک دختر 15 ساله به نام ترانه است ، استفاده می کند.
موقعیت : پیرزن ، فیلم من ترانه 15 سال دارم.
هدف : پیرزن
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و پرسش و پاسخی (دیالوگ ) از نوع مونولوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
49) مادره داشته برای بچه اش لالایی می خونده ، بعد ازیک ربع بچه میگه : مامان ساکت شو می خوام بخوابم.
تقابل انگاره : تقابل میان خوب و بد است . (صدای خوب با صدای بد )
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است . چون صدای مادر حین لالایی خواندن بد است بچه ترجیح می دهد تا مادر ساکت شود تا او بخوابد.
موقعیت :خانه ، بچه ، مادر ، لالایی
هدف :تهی است زیرا فردیا گروه خاصی را مورد استهزا قرار نداده است.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و پرسش و پاسخی (دیالوگ ) از نوع مونولوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
50) طرف می ره واسه تلفن همراه ثبت نام می کنه . بهش می گن : تا یک ماه دیگه بهت تحویل می دیم . طرف هم رو کمربندش می نویسه : به زودی در این مکان یک عدد موبایل افتتاح خواهد شد .
تقابل انگاره : در اینجا می توان از دو نوع تقابل نام برد تقابل میان باهوش واحمق که به شخصیت اصلی جک برمی گردد و همچنین تقابل میان معمول با غیرمعمول که به عمل شخص بر می گردد.
مکانیسم منطقی : ازنوع قیاس غلط است . در جاهایی که می خواهد فروشگاه یا رستورانی تازه افتتاح شود آنجا پارچه ای زده و از قبل اطلاع می دهند که در آن مکان چه چیزی افتتاح خواهد شد. چون بسیاری از افراد موبایلشان را به کمرشان می بندند ، در اینجا نیز فردی که می خواهد موبایل بخرد روی کمربندش می نویسد که در اینجا موبایل افتتاح خواهد شد. در واقع با قیاس غلط فرد بین افتتاح فروشگاه با خرید موبایل وی چنین چیزی می نویسد.
موقعیت : اعلام خریدتلفن همراه روی کمربند
هدف :دارای ارزش تهی است چون شخص یا گروه خاصی مورد استهزا قرار نگرفته است.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
51) طرف گاوداری داشته ، مامور بهداشت میاد می پرسه : به گاوهات چی می دی ؟ میگه : آشغال ، کاغذ پاره . مامور جریمش می کنه و بعد از چند وقت دوباره می یاد و می پرسه : حا لا چی بهشون می دی؟یارو برای اینکه دوباره جریمه نشه ،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید