دانلود پایان نامه

آبی ، قرمز . ازش می پرسن جرا اینجوری می گی : میگه من رقص نورم .
تقابل انگاره : تقابل باهوش و احمق است .
مکانیسم منطقی :ازنوع استدلال غلط است . فرد فکر می کند با تکرار رنگ نورها ، رقص نور می شود.
موقعیت : آسایشگاه روانی ، دیوانه ، رقص نور
هدف : افراد دیوانه
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و درعین دیالوگ است که هم دارای دیالوگ وهم مونولوگ می باشد.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
84) یارو دندونش درد می کرده میره دکتر میگه :همه رو بکش به جز اونی که درد می کنه . دکتر می پرسه : وا ! چرا ؟ میگه : بذار مثل سگ تنها بمونه .
تقابل انگاره : در اینجا دو تقابل داریم تقابل میان باهوش با احمق که به شخصیت اصلی جک باز می گردد و همچنین تقابل غیرعملی با عملی که به کشیدن سایر دندان ها بر می گردد.
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است چون بخصوص بچه ای را که با دیگران بدرفتاری می کند ، معمولا تهدیدش می کنند که همه ترکش خواهند کرد ، در اینجا هم با قیاس غلط این شخص می خواهد دندانی که درد می کند را باکشیدن بقیه ی دندان ها تنها بگذارد.
موقعیت : دندانپزشکی ، کشیدن دندان
هدف : هدف تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
85) به یارو توپ فوتبال نشون می دن ، می گن این چیه ؟ طرف کلی فکر می کنه ، میگه : آهان! فهمیدم بابا ! شطرنج گردالیه.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع نادیده گرفتن یک امر مشهود است . زیرا فرد توپ فوتبال را که شیء شناخته شده ای است نادیده می گیرد و پاسخی دور از ذهن می دهد.
موقعیت : توپ فوتبال ، شطرنج
هدف : هدف تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی وهمچنین دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنزاست .
86) یه روز طرف زنگ می زنه اداره ی هواشناسی ، میگه :دستتون درد نکنه ، دیروز هوا خیلی خوب بود.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : ازنوع واژگونی شکل و زمینه است .چون هواشناسی نقشی در خوب و بد بودن هوا ندارد و هواشناسی تنها به توصیف آب و هوای موجود می پردازد.
موقعیت : تلفن به اداره ی هواشناسی ، خوب بودن هوا
هدف : هدف تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ از نوع مونولوگ است .
زبان : معمولی و غیرمرتبط با طنز است .
87) معتاده دو تا سیگار تو دهنش بود ، داشت می کشید. ازش می پرسن : چرا دوتا سیگار می کشی ؟میگه : یکی واسه خودم ، یکی هم از طرف دوستم که زندونه. بعد یه مدت می بینیم طرف داره یه دونه سیگار می کشه . بهش می گن : دوستت از زندان آزاد شده ؟ میگه : نه خودم ترک کردم.
تقابل انگاره : تقابل میان منطقی و غیر منطقی است .
مکانیسم منطقی :استدلال براساس فرض نادرست. فرد چون تنهایک سیگار در دهان دارد تصور می کند که سیگار را ترک کرده است .
موقعیت : معتاد ، سیگار کشیدن ، دوست زندانی، ترک سیگار
هدف : معتادها
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و در عین حال دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنزاست .
88) یارو بچه اش مریض میشه .میگه : یا امام رضا ! ضامن آهو شدی ، ضامن این کره خر ما هم بشو .
تقابل انگاره : تقابل حیوان با انسان است .
مکانیسم منطقی : از نوع تحقیر خود است . چون فرد ، فرزندش را کره ی خر خطاب می کند.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید