دانلود پایان نامه

IBM عمل می‌کند. البته ابزار EAI فراتر از ارتباط بین سیستم‌ها، داده‌ها را تجزیه و تفسیر می‌کند و بطور اتوماتیک و برحسب فرایندها اطلاعات را منتقل می‌کند. از بزرگترین مزایای EAI در شرکتهای بزرگ، سرعت، هزینه کمتر و تغییر پذیری آن نسبت به یکپارچه سازی توسط سیستم‌های معمولی و برنامه نویسی است.
موفقیت هر شرکت بستگی مستقیم به سرعت پاسخگویی به مدلهای جدید تجاری و تغییرات بازار هدف دارد. تلاشهای تجارت امروزی شامل توسعه همکاریهای تجاری یا عملیاتی بین سازمانهای مختلف اصلاح و بهبود تبادلات شرکت با تامین کننده‌ها و لجستیک، پشتیبانی مشتری و خدمات روانسازی فرایندهای داخلی سازمان است.
یکپارچه سازی بین سیستم‌ها، سازمان را در بهترین موقعیت برای بهره برداری از این فرصتها قرار می‌دهد و باید بعنوان یک پروژه گسترده در هر سازمان مورد توجه قرار گیرد. در غیر اینصورت نمی‌توان نتایج قابل قبولی از آن انتظار داشت.
پیشروهای این مسابقه آنهایی هستند که قبلا فرایندهای داخلی را یکپارچه کرده تا واحدها و زیرمجموعه‌های داخلی سازمان آنها با زیرمجموعه‌ها و سازمانهای بیرونی (در بخش لجستیک و مصرف کننده) سازگار و همزمان با عملیات و فعالیتها مرتبط گردند. این نیاز به انتقال گران قیمت و گاها همراه با ریسک داده‌ها و فرایندها از یک سیستم به سیستم‌های دیگر و زیرساختهایی دارد که اغلب با هم سازگار نیستند. ایندرحالی است که سیستم‌های اصلی طی سالهای اخیر پیچیده تر و باارزش تر شدند.
کارشناسان این فن معتقدند با یکپارچه سازی شفاف بین سازمانهای همکار و نزدیکتر کردن همکاری و هماهنگیها بین آنها همه آن سازمانها از مزایای سرعت بیشتر در عملیات خود بهره مند خواهند شد. این نوع یکپارچه سازی موجب مزایای بیشتر ناشی از سرعت عملیات در خریدها، تقویت مشتری محوری، توسعه دانش مشتری و مدیریت دانش می‌شود. تمام این مزایا در گروه یک سازگاری کامل در فرایند it و مدل فنی آن است.
ارتباط مدیریت حلقه تامین (SCM) با تجارت الکترونیکی
استراتژی جدید حلقه تامین به هماهنگی و همکاری بیشتر با فرآیندهای تجارت الکتونیکی نیاز دارد. این نگرش یکپارچگی حلقه تامین می‌نامند. این نگرش دارای چهار مشخصه زیر است:
یکپارچگی اطلاعات الکترونیکی
انتشار اطلاعات به تمام اعضای حلقه تامین موجب کاهش انحراف و اثر اختلال اطلاعات می‌شد. در بسیاری موارد، اختلال از یک سطح به سطح دیگر بزرگتر و نتیجه آن کارایی کمتر می‌گردد. تنها راه مقابله با اختلال، شفاف سازی گردش اطلاعات (تقاضا، وضعیت انبارها، ظرفیتها، برنامه توسعه فروش و غیره) است. اینترنت یک بستر مناسب برای توزیع و گردش همزمان اطلاعات است. مطالعات نشان می‌دهد که شرکتهای دارای سطح بالای توزیع اطلاعات از سطح بیشتر سودآوری هم برخوردار هستند.
هم زمانی الکترونیکی
همراه با همان کانالهای توزیع اطلاعات، سازمانها باید سعی در اجرای طرحهای همزمان ذخیره سازی مواد و خدمات مورد نیاز خود، در سطح ایمن سازی تولید و بهینه داشته باشند. یک راه برای دستیابی به این اهداف طراحی برنامه‌های هماهنگی در روشهای پیش بینی و ذخیره سازی است.
همکاری جریان کار الکترونیکی
با استفاده از فن آوری اطلاعات، سازمانها می‌توانند چند جریان کار و فرآیندهای مربوطه را یکپارچه کنند. از جمله در طرحهای تولیدی، خرید برای محصولات جدید و طراحی مهندسی را می‌توان باهم یکپارچه نمود.
مدلهای جدید تجاری
با ظهور اینترنت مدلهای جدید تجاری نیز خلق و مورد آزمایش قرار گرفت. در بین آنها می‌توان به منابع مجازی (منابع چند گانه برای رفع نیازهای خاص) سازماندهی مجدد لجستیک (مانند شرکت سیسکو و سیستم اطلاعات آن بر مبنای WEB) بهنگام سازی محصول و پشتیبانی خدمات و تولید مطابق نیاز و تعریف هر مشتری اشاره نمود.
نتیجه اینکه فن آوریهای جدید زمینه‌های یکپارچگی حلقه تامین را فراهم کرده و سازمانهایی که از این امکان استفاده می‌کنند را در موقعیت رقابتی بهتری در بازار قرار می‌دهد.
استفاده از فن آوری اطلاعات IT در حلقه تامین
ساخت یک قالب برای سرمایه گذاری IT در حلقه تامین، چنانچه همراه با صرفا منافع و مزایای کمی‌باشد بسیار سخت است. مزایای کمی‌از قبیل دوره برگشت سرمایه، نرخ برگشت سرمایه، درآمد خالص جریان نقدینگی و امثال آن است که مزایای کیفی از قبیل قابلیت تصمیم گیری بهتر، سرعت بیشتر فرآیندها و امثال آنها متفاوت است. در زیینه حلقه تامین، چگونه می‌توان یک قالب تجاری مطالب سرمایه گذاری ایجاد کرد. بنحویکه سود سازمان را تامین کند. در اینجا به گامهای ومورد نیاز جهت توسعه یک قالب تجاری جامع برای تشخیص مزایای کمی‌از قبیل دوره برگشت سرمایه مناسب برای سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات (IT ) در حلقه تامین اشاره می‌شود.
تبلیغات بازاریابی از طریق اینترنت
شرکت CyberGold به هر کس که تبلیغات آنها را در اینترنت مطالعه کند یک دلار پاداش می‌داد. این شکرت بجای پرداخت پول به شرکتهای تبلیغاتی هزینه آنرا مستقیما به مشتریها پرداخت نمود. مشتری با رجوع به سایت این شرکت و مطالعه تبلیغات آن، می‌بایست یک فرم ویژه را تکمیل نماید. سپس دلار وعده داده شده به صورت دیجیتالی در اختیار وی قرار می‌گرفت. این شرکت روش مورد اشاره را در سال ۱۹۶۶ در سایت خود در اینترنت اجرا نمود و با این شیوه توانست خدمات خوبی از این سایت دریافت نماید.
یکی دیگر از روشهای ابتکاری برای تبلیغات در اینترنت، روش شرکت ATT است. این شرکت ابتدا محصولات جدید را به صورت آزمایشی در اختیار تعدادی از مردم قرار داد. سپس نظر آنها را در زمینه بهبود محصول و رفع نواقص آن به طراحی و خط تولید خود متقل نمود. پس از تولید جدید فیلمهای ویدیویی استفاده از محصول را از طریق سایت web در اختیار دیگران قرار داد. قبلا این قیلمها توسط نامه به حدود ۱۰۰۰ نفر بعنوان مشتریهای احتمالی و عمده ارسال می‌شد. طی این مرحله یک سوال اساسی که انتظار می‌رفت دریافت کننده‌های اولیه کالا به آن پاسخ دهند، تعیین قیمت مناسب برای کالا بود.
تشخیص مشتریهای بالقوه
برای فروش هر چیزی تشخیص مشتری یک ضرورت است. این تشخیص ممکن است توسط فروشنده یا مشتری انجام بگیرد. گرچه از نظر منطقی تشخیص مشتری اولین گام است اما در تبلیغات اینترنتی باید قبل از اطلاع رسانی به مشتریهای بالقوه انجام بگیرد. با شیوه تبلیغات در اینترنت می‌توان به مشتریهای بالقوه بنحوی اطلاع رسانی نمود که خودشان را به عنوان مشتری معرفی کنند.
شرکت Prudential برای تشخیص مشتریهای جدید با کمتری هزینه از استراتژی کاوش در بانکهای اطلاعات معروف به Data Mining استفاده نمود. در جریان توسعه شرکت و ارائه محصولات جدید، این سئوال مطرح بود که چگونه می‌شود به شیوه ای موثر و ارزان مشتری محصولات جدید را شناسایی کرد. یک روش معمول در یان مواقع، خرید لیست مکاتبه ای معروف به mailing list در رشته‌ها و موضوعات خاص و مرتبط با محصولات جدید بود. در این روش بایستی تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق این لیستها برای اعضای آنها ارسال گردد.
اما از آنجا که این روش ممکن بود به مشتریهای هدف دسترسی نداشته باشد، موجب هدر رفتن هزینه‌ها و منابع می‌گردید.
بجای این روش، شرکتPrudential یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات مشتریهای جاری خود تهیه و آنرا با اطلاعات بانکهای اطلاعات ملی آمریکا در زمینه معرفی ۱۹۵ میلیون شهروند آمریکایی (از قبیل سن، درآمد تقریبی، مسکن، اتومبیل، شغل، تاهل،‌تحصیلات، سلیقه‌های خرید و غیره) ترکیب نمود. با استفاده از روشهای کاوش اطلاعات تعریفی از مشتریهای جاری خود را تهیه کرد. سپس بر اساس این تعریف، شرکت Prudential توانست دیگران را که تا کنون مشتری شرکت نبودند ولی از نظر مشخصات با مشتریهای جاری سازگار بودند شناسایی کند، برای مثال، شرکت prudential توانست اطلاعات حراجی سالانه خود را برای آنهایی که قبلا در این حراجیها شرکت نکرده بوند اما محصولات مشابه را از دیگران خریداری کردند و از نظر رفتاری مشابه خریداران حراجیهای این شکرت بودند ارسال نماید. شاخص یا نرخ پاسخ به این شیوه مشابه نرخ نمونه‌های آزمایشی به دو برابر بالغ گردید.
تشخیص نیاز مشتریهای بالقوه
این فعالیت ممکن است توسط خود مشتری به تنهایی یا به کمک فروشنده یا دیگر بازیگران بازاریابی و فروش انجام بگیرد. اگر این تشخیص توسط خود مشتری رخ دهد،‌از نگاه فروشنده، این مرحله به ارتباط با آن نیاز رسیده است. این ارتباط ممکن است در فرآیند سفارش در برخی تخصصها، طبقه بندی ویژه گردد.
جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از اینترنت
در بسیاری موارد، اطلاعات نیاز مشتری به صورت همزمان و فوری از طریق شبکه اینترنت جمع آوری می‌گردد. برای این کار از فرمهایی استفاده می‌شود که به صورت علامت گذاری پر می‌گردد و نیازی به انتخابهای متعدد از سوی مشتری ندارد. با این شیوه ترکیب اطلاعات معتبر خواهد بود و ضمنا از تکمیل اطلاعات سفارش اطمینان حاصل می‌شود.
جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از فروشگاه الکترونیکی
این فرآیند ویژه تمرکز روی یک مشتری است. این تشخیص روی نیاز مشتری خاص و روشهای تامین آن نیازها، متمرکز می‌گردد. شرایط فروشگاههای الکترونیکی در شبکه اینترنت به گونه ای است که قادر به اجرای فرآینهای ارتباط تک به تک با مشتریها در سطح وسیع و حتی جهانی است. در این مرحله توجه به نکات زیر کارساز است.
درکت و استنباط درست از نیازها
تعیین راهکار مناسب با هر نیاز
اطلاعات رسانی به مشتری‌های بالقوه
اطلاع رسانی به مشتریهای احتمالی و بالقوه در یک محیط تک فروشی، از طریق نمایش کالا، تبلیغات در فروشگاهها و تبلیغات از طریق دیگر رسانه‌ها انجام می‌گیرد.
شرکت لندرور (سازنده قدیمی‌اتومبیلهای بیابانی و کوهستانی) روش جدیدی برای فروش محصولات خود تجربه نمود. در این روش بجای استفاده از واسطه‌ها و نمایندگیهای فروش (یا علاوه بر آنها) اقدام به تاسیس فروشگاههای ویژه ای به نام LnadRover Centers نمود که در آنها کارمندان با لباسهای کار ویژه (که شرایط فعالیت یا گردش در کوه و بیابان را نشان می‌داد) فعالیت می‌کردند. این افراد از شرایط رفتاری و روحی فروشنده‌های حرفه ای به دور بودند و در شرایط کاملا عادی قرار داشتند. شرایط این فروشگاهها بنحوه طراحی شده بود که هر کس وارد این مکانها می‌شد شرایط کوه و بیابان را به طور عینی و لذت بخش همراه با روحیه مناسب کارکنان آن فروشگاه‌ها می‌دید.
در این مراکز علاوه بر اتومبیل، وسایل درگر از قبیل ابزار و لباسهای مخصوص گردشگری یا کار در بیابان و کوهستانها نیز فروخته می‌شود. حال ادغام این نوع فعالیتهای فور شبا امکانات ارتباطی شبکه اینترنت، قطع

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید