دانلود پایان نامه

قابل بحث باشد و فرصت گفت و گو را برای دانش آموزان ایجاد می کند.
معلم کلاس را کنترل می کند.
حضوروغیاب کارسرگروه و معلم نظارت می‌کند.
معلم به کلاس تکلیف می دهد و فراگیران در این فرایند به عنوان تماشاگر هستند.
معلم،هر فراگیر را تشویق می کند که از دیگران کمک بگیرد، برای نظریه های خود وسائلی بسازد، تجربه کند و نتیجه را گزارش دهد.
هدف یاد دادن است و تکیه بر محفوظات و کسب دانستنی‌های ضروری و غیر ضروری .
هدف یادگیری است ، فراگیران به یادگیرنده های مادام العمر تبدیل می شوند.
معلم در صحنه‌ی آموزش کاملاٌ فعال است و فراگیران ساکت هستند.
فراگیران در صحنه‌ی آموزش فعالیت می‌کنند و معلم، راهنمای فعالیت‌های آنها است.
معلم تمرین می‌دهد،تمرین حل می‌کند، پاسخ پرسش‌ها را می‌دهد، رفع مشکل می‌کند، تدریس می‌کند و جزوه می‌گوید.
در این شیوه شاگردان با اعضا گروه بحث می‌کنند و معلم در صورت لزوم آنان را به طرح پاسخ صحیح هدایت می‌کنند.
بیشتر تکالیف ، رونویسی و…می‌باشد.
تکالیف جمع آوری داده می‌باشد.

چندرسانه: مجموعه‌ای از داده ها که به صورت الکترونیکی و قابل رؤیت و شنیدار شامل صدا، تصویر متحرک چون پویانمایی، فیلم، متن و نوشتار، نرم افزارهای تعاملی و هم چنین بازی‌ها به انتقال مفاهیم و ادراکات انسان کمک می‌کنند.
برای چندرسانه‌ای‌ها (مالتی مدیا) می‌توان معانی مختلفی در نظر گرفت. چند رسانه‌ای‌ها در یک محیط کامپیوتری به معنای ترکیبی بیش از دو رسانه است. می‌تواند به معنی ارائه داده به وسیله اجزا مختلفی از مدیا (رسانه) که بر روی کامپیوتر قابل ارائه و ویرایش باشند، باشد. این مدیاها شامل نرم‌افزارهای گرافیک، صدا، ویدئو، انیمیشن و قطعات سخت افزاری کامپیوتر مثل سی دی، اسکنر و دوربین‌ها می‌باشد. مالتی‌مدیا یک ابزار مؤثر جهت بیان ایده‌ها و نمایش دادن اطلاعات شما به صورت جذاب می‌باشد. چون مالتی‌مدیا از ابزارهایی همچون متن، تصویر، صدا، اجزای متحرک بهره می‌برد، همه افراد در همه سنین به راحتی جذب آن می‌شوند. گزارش چند رسانه‌ای با ترکیبی از نوشته، عکس، بریده‌های ویدئو، تکه‌های صدا، طرح‌های گرافیک و… تولید می‌شود. برقراری رابطه‌ای دوسویه میان گزارشگر و خواننده یکی از امکانات مهم این نوع گزارش است. درتجارت “نمایش‌ها، آموزش، دادوستد(در بازار فروش)، آگهی، پایگاه داده‌ها، کاتالوگ‌ها وارتباطات شبکه‌ای از کاربردهای تجاری چند رسانه‌ای است.” (کی نژاد، ۱۳۷۸،ص۲۹)
مایر(۲۰۰۱) در کتاب یادگیری چندرسانه‌ای خود، ابتدا چندرسانه‌ها را اینگونه تعریف می‌کند:” من چندرسانه‌ها را به مثابه ارائه مطالب با استفاده از کلمات وتصاویر تعریف می‌کنم؛ منظور من از کلمات، ارائه مطالب به شکل کلامی و لفظی نظیر متون چاپ شده ومتون گفتاری[مانند صدای گوینده در یک برنامه آموزشی چند رسانه‌ای] می‌باشد و منظور من از تصاویر ارائه مطالب به شکل تصویری نظیرگرافیک‌های آماری شامل اشکال مختلف، نمودارها، عکس‌ها ونقشه‌ها و یا استفاده از گرافیک‌های پویا شامل انیمیشن و ویدئو می‌باشد”(مایر،۲۰۰۱، ص۲) و سپس به تعریف چندرسانه آموزشی می‌پردازد:” یک پیام چندرسانه آموزشی عبارت است از ارتباط با استفاده از کلمات وتصاویری که منجر به اشاعه یادگیری می‌شود” (همان، ص۲۱).همچنین مایر دلیل منطقی ارائه چندرسانه‌ای را به این صورت بیان می‌دارد: “منطق ارائه چند رسانه‌ای مطالب- ارائه مطالب در قالب کلمات وتصاویر- در این است که کل ظرفیت شناختی انسان برای پردازش داده بکار گرفته شود.” (همان، ص۴) از یک دید سیستم چند رسانه‌ای، به مفهوم تجمع چندین رسانه در یک واحد است این رسانه‌ها ممکن است تصاویر، نوشتار، فیلم، صدا و یا تصاویر متحرک باشند که توأمان در رساندن پیامی بکار می‌روند از دید برتر باسیستم‌های چند رسانه‌ای محاوره‌ای [ یا تعاملی ] مواجه می‌شویم که عبارت است از توانایی کنترل اجزاء توسط کاربر وارتباط برقرار کردن با اجزاء به نحوی که دلخواه او باشد. تکنولوژی ارتباطات چند رسانه‌ای کامپیوتری فقط به عنوان یک ارائه دهنده تعریف نمی‌شود، بلکه این تکنولوژی جدید، ابزارهای نیرومندی را برای ارائه پیام به مخاطب از طریق چند حس بکار می‌گیرد تا تجربه متفاوتی برای او باشد.” (عمادی، ۱۳۷۸، ص۷)
چندرسانه‌های آموزشی می‌توانند برنامه‌هایی سازمان یافته از تجارب یادگیری را برای افراد یا گروه‌ها فراهم بیاورند که در آنها تأکید ویژه‌ای بر یادگیری از طریق حواس مختلف صورت می‌گیرد” (هاینیک،مولندا،راسل،۱۹۹۳) دانش‌آموزان مستعد، از محدودیت‌های روش‌های قدیمی آموزش، فراتر می‌روند. در واقع معلمان راهنماهای مسیر تعلیم ودانش آموزان، هسته اصلی فرایند آموزش و پرورش می‌باشند. این موضوع در امر تعلیم بسیار حساس است، بنابراین نباید نرم‌افزارهای آموزشی [چندرسانه‌ای] جانشین ثابت روش‌های قدیمی باشند بلکه تنها کمک مؤثری در تکامل فرآیند آموزشی خواهند بود” (کی نژاد،۱۳۷۸، ص۳۰) هاسرون ۱۹۹۷ بیان می‌کند که چند رسانه‌ای‌ها در محیط یادگیری به این منظور طراحی شده تا به فهم دانش و اعتماد به نفس کاربران جدید کمک کند و آنها رابرای استفاده از چندرسانه‌ای‌ها در کمک به یادگیری و تدریس تشویق سازد.
مهم‌ترین مزیت چندرسانه‌ای نسبت به اشکال دیگر آموزش انعطاف‌پذیری در ارائه داده و دستیابی سریع آن در فراهم کردن بازخور است. هدف اصلی از به کار گرفتن چندرسانه‌ای‌ها این است که به یادگیری دانش‌آموزان کمک کند و سواد آنها را بالا ببرد (چانگ و چن، ۱۹۹۵).

۲-۲-۴. یادگیری الکترونیک۸: یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده می‌سازد. یادگیری در معنای عام، ایجاد تغییر در نگرش فراگیر است و همانگونه که ذکر گردید، دروازه‌ای است برای کاربرد تجارب در موقعیت‌های جدید. منظور از یادگیری به روش الکترونیک عبارت است از به کار بردن سیستم‌های آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر، پایگاه‌های اینترنتی، نشریه‌های الکترونیکی و خبرنامه‌های مالتی‌مدیا۹ و مطالب نوشتاری رایانه‌ای، سی‌دی‌های مجازی و نظیر اینها که هدف آن کاستن از میزان ترددها، صرفه‌جویی در زمان، هزینه و هم چنین یادگیری بهتر، عمیق‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر است .
یکی از اهداف آموزش الکترونیکی، آموزش در هر مکان و هر زمان است. اما با نگاهی گذرا به دستاوردهای آموزش الکترونیکی، به سادگی در می‌یابیم که این هدف نتوانسته به طور به سزایی، واقعیت پیدا کند. امروزه در دنیا برای پاسخ به این خلاء، از تکنولوژی جدیدی به نام آموزش همراه۱۰ یاد می‌شود، تکنولوژی که آموزش را متحول کرده و آموزش در هر لحظه و هر مکان را با استفاده از پتانسیل دستگاه‌های همراه همچون موبایل، پی دی ای۱۱ و … واقعیت بخشیده است. آموزش همراه می‌تواند بهره‌وری آموزشی را تا حد زیادی بالا برده و کاستی‌های آموزش الکترونیکی را مرتفع کند. آموزش همراه که شاخه‌ای از آموزش الکترونیک است، بهترین فضای ممکن را با استفاده از امکانات وب و بهره‌گیری از تأثیرات آموزش الکترونیکی، در اختیار ما قرار خواهد داد و به وسیله پروفایل کاربر و الگوریتمی بر اساس تجارب روانشناسی و تربیتی، به طور کاملاً هوشمند، بهترین و بالاترین درصد یادگیری را در جهت بالا بردن سطح علمی خود و دیگران فراهم می‌کند و از تکنیک‌های مدیریت وب برروی موبایل، شبکه و … یادگیری هوشمند را ایجاد می‌نماید.
۲-۲-۵. تعریف درس‌افزار: به نرم‌افزارهایی معلم ساخته اطلاق می‌گردد که به صورتی هدفمند و نظام‌مند یادگیری را سازماندهی کرده و رویکردی جدید از سیستم‌های آموزشی ارائه می‌دهد.
همچنین به نرم‌افزارهایی اطلاق می شود که بتواند تا حدممکن مجموعه فرآیند یاددهی یادگیری را درمحیط نرم‌افزاری شبیه‌سازی نماید. درس‌افزاری که بدون نیاز به دانش فنی خاص درامر بکارگیری رایانه توسط مخاطب )بدون نیاز به حضور در کلاس درس و داشتن معلم ( وتنها با تکیه به دانسته‌های کاربر نیازهای آموزشی وی رابرطرف سازد.
و نیز
درس‌افزارها همان نرم‌افزارهای آموزشی هستند که توسط شرکت‌های تولیدکننده وابسته به وزارت آموزش و پرورش در راستای اهداف آموزشی و پرورشی مرتبط با هر ماده درسی اقدام به تولید محتوای الکنرونیکی می‌نمایند.(اسکندری، ۱۳۸۸، ۸)
با توجه به تعاریف فوق مخاطبین این‌گونه نرم‌افزارها، دو دسته‌ی آموزش دهنده و آموزش گیرنده خواهند بود و بر همین اساس می‌توان درس‌افزارهای آموزشی را (با در نظر گرفتن کاربری آن در آموزش و پرورش) دسته‌بندی و تعریف نمود .

انواع محتوای الکترونیکی آموزشی مورد استفاده در آموزش و پرورش
۲-۲-۵-۱. درس‌افزارهای خودآموز: به نرم‌افزارهایی اطلاق می‌شود که بتواند تا حد ممکن مجموعه‌ی فرآیند یاددهی- یادگیری را در محیط نرم افزاری شبیه سازی نمایند.
در اینجا درس افزاری مورد نظر است که بدون نیاز به دانش فنّی خاص در امر به کارگیری رایانه توسط مخاطب (و بدون نیاز به حضور در کلاس درس و داشتن معلم) و تنها با تکیه به دانسته‌های کاربر نیازهای آموزشی وی را برطرف سازد .
استفاده‌کنندگان این‌گونه درس‌افزارها، بیشتر بازماندگان از تحصیل (آموزش از راه دور) را به صورت حضوری ندارند .

ضرورت‌ها و ویژگی‌های درس‌افزارهای خود آموز
با توجه به نوع مخاطب این گونه درس‌افزارها، در طراحی آنها باید کلیه نکات طراحی آموزشی رعایت و تمامی مطالب موجود در کتاب‌های درسی وجود داشته باشد تا فرد یادگیرنده بتواند با استفاده از محتوای این درس‌افزارها، نیاز آموزشی خود را جهت شرکت و قبولی در امتحانات رفع نماید.

۲-۲-۵-۲. نرم‌افزارهای کمک آموزشی (مکمل آموزش)
به نرم افزارهای اطلاق می‌شود که پوشش دهنده‌ی کل یا بخشی از محتوای کتاب‌های درسی با محوریت برنامه‌ی درسی بوده و در مجموعه‌ی فرآیند یاددهی- یادگیری، آموزش دهنده و آموزش گیرنده را با استفاده از محیط نرم‌افزاری یاری نماید. این‌گونه نرم‌افزارها، همان گونه که از نامشان پیداست، به همراه محتوای نوشتاری (کتاب درسی) و سایر اجزاء بسته آموزشی برای تعمیق آموزش و پوشش دادن به کاستی‌ها و محدودیت‌های موجود در رسانه‌های نوشتاری و فیلم‌های آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در طراحی این گونه نرم‌افزارها ضمن رعایت برنامه‌ی درسی و اهداف آموزشی مربوطه، باید با استفاده از طراحی آموزشی مناسب و به کارگیری ابزارهای چندرسانه‌ای و محیط‌های تعاملی، به روند آموزش مخاطب یاری رساند.
مخاطبین این گونه نرم‌افزارها دانش‌آموزان می‌باشند که قبلاً در کلاس درس حاضر بوده و اینک به خاطر مواجه شدن با مشکلات احتمالی در یادگیری و یا نیاز به توضیحات بیشتر،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید