دانلود پایان نامه

از آنجا که نظام مالکیت فکری از بدو شکل گیری همواره مورد توجه اکثر نظریه پردازان و ازجمله حقوق دانان بوده است، لذا از دیرباز کتاب ها و مقالات مختلفی در این زمینه تألیف شده است.با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر مطالعه ضمانت اجراهای کیفری مالکیت های فکری بوده و مالکیت فکری مشتمل بر دوشاخه گسترده مالکیت ادبی –هنری و مالکیت صنعتی می باشد، باید به دنبال تحقیقاتی بود که در ارتباط با موضوع مورد نظر صورت گرفته است.دراین زمینه قبل از این تحقیق در سال 1382پایان نامه ای تحت عنوان بررسی مقررات جزایی ایران درخصوص علائم تجارتی واختراعات توسط آقای اسداللّه رشوند ملی دردانشگاه تهران( مجتمع آموزش عالی قم) تدوین شده است که با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 به تصویب رسید و قوانین قبلی در این زمینه ملغی گشته اند ، لذا عملاٌ استفاده از این پایان نامه در جهت تبیین موضوع تحقیق حاضر منتفی بوده و فقط در بحث تعاریف اطلاعاتی از این پایان نامه به تناسب موضوع مورد استفاده قرار گرفته است.در سال 1386مقاله ای تحت عنوان راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ حقوق تطبیقی توسط خانم مریم شیخی تألیف شده که این مقاله نیز با توجه به اینکه مقدم بر تصویب قانون ثبت اخراعات 1386 می باشد ، لذا فقط در بحث تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری و بررسی قوانین قبل از تصویب قانون فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته است.
در سال 1386نیز پایان نامه ای با عنوان ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی توسط خانم ساناز الستی در دانشگاه تهران تدوین شده است که از این پایان نامه نیز برای غنای بیشتر تحقیق حاضر به تناسب مباحث استفاده شده است.هرچند که این پایان نامه تنها مشتمل بر شاخه ادبی و هنری مالکیت فکری بوده و در مورد مالکیت صنعتی که از دیگر شاخه های حقوق مالکیت فکری می باشد، بحثی به میان نیامده است. البته مقاله ای تحت عنوان جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین المللی توسط آقایان محمدعلی حاجی ده آبادی و محمدمهدی عالمی طامه در سال1387 تألیف شده و در سال 1388 در فصلنامه فقه و حقوق سال پنجم ، شماره 20 چاپ شده که از این مقاله نیز در تبیین مبانی نظری جرم انگاری مالکیت فکری و همچنین بررسی جرائم علیه مالکیت فکری به تناسب تحقیق استفاده شده است. النهایه مقاله دیگری که در این راستا در تحقیق حاضرمورد استفاده واقع شده، مقاله ای تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی: تفسیری بر راهکارهای کیفری قوانین ایران می باشد که توسط آقای میثم اکبری دهنو و خانم آسیه اکبری نگاشته شده در فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری ، سال پنجم،شماره 3 ،بهار 1392 به چاپ رسیده است.
1-6. ضرورت واهداف تحقیق

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که حقوق مالکیت فکری برخلاف سایر رشته های حقوقی با سرعت بیشتری متحول می شود و آگاهی یافتن از تحولات آن تنها محدود قشر خاصی از جامعه نمی شود و لازم است که افراد مختلف اعم از پدیدآورنده، هنرمند،مخترع، تجّار و سایر افرادی که صاحب ایده های خلّاقانه و ابتکاری هستند با حقوق قانونی خود آشنا شوند، لذا با توجه به اهمیتی که حمایت از مالکیت فکری بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد و قوانین موجود در سطح جامعه اکثراٌ پراکنده بوده و افراد در آشنایی به حقوق خود دچار سردرگمی می شوند،بالاخص که برخی از حقوق موجود در این شاخه حقوقی از جمله حقوق مربوط به نرم افزار می تواند در هر دودسته مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی قرار گیرد،لذا نیاز به یک تحقیقی که بتواند اکثر جرائم علیه مالکیت فکری را در خود جای داده و محدود به مالکیت ادبی و هنری یا مالکیت صنعتی نباشد ،احساس می شد.با لحاظ این امر اهدافی که در این تحقیق مدّ نظر می باشند عبارتند از :
1 – آشنایی پدیدآورندگان،هنرمندان،مخترعان و تجّار و سایر افرادی که به نوعی صاحب ایده و فکر هستند با حمایت هایی که در مورد حقوق مالکیت فکری در قوانین داخلی وجود دارد
2 – آشنایی با مفاهیم و مبانی جرم انگاری مالکیت فکری
3 – آشنایی با تضمینات پیش بینی شده برای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری
4 – آشنایی حمایت از مالکیت فکری در حوزه حمایت از حقوق رایانه ای اشخاص
5 – شناخت شرایطی که در قوانین داخلی و بین المللی برای حمایت از آثار فکری و ایده های ذهنی افراد ضرورت دارد.
1-7. موانع و مشکلات تحقیق
با توجه به اینکه حقوق مالکیت فکری جزء شاخه های نوین حقوقی بوده و روز به روز نیز بر گستره این شاخه افزوده می شود و شاهد تحولات جدیدی در این شاخه هستیم ، قوانینی نیز که در راستای حمایت از این شاخه حقوقی به تصویب می رسند نیز متناسب با این گونه تحولات دستخوش تغییر می شوند. لذا یکی از موانع عمده بر سرراه تحقیق حاضر عدم وجود منبعی خاص که به طور تشریحی به بیان انواع شرایط حمایت از حقوق پدیدآورندگان ، بیان راهکارهای موجود در هر یک از قوانین در راستای حمایت از مالکیت فکری بپردازد، می باشد . علاوه بر این از آنجا که قانون واحدی در جهت حمایت از مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی – هنری و مالکیت صنعتی در سطح کشور وجود ندارد، لذا یکی دیگر از مشکلاتی که در سر راه تحقیق با آن روبرو هستیم، این است که با توجه به عدم وجود قانون واحد که در بردانده همه حمایت ها و جرم انگاری های لازم در زمینه حقوق مالکیت فکری باشد، مجبوریم برای یافتن همه حمایت هایی که در سطح کشور از حقوق مالکیت فکری صورت می پذیرد، به قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و سایر قوانین مرتبط رجوع کنیم که این امر با توجه به اینکه اکثر قوانین اخیر الذکر مستقیماٌ به بیان حمایت از مالکیت فکری نمی پردازند و باید در مورد هر جرم به طور خاص به تطبیق آن جرم با شاخه های گوناگون مالکیت فکری پرداخته شود،لذا کار تحقیق را با مشکل مواجه ساخته و روند انجام تحقیق بنا به دلایل مذکور به کندی صورت پذیرفت. ضمن این که با توجه به اینکه جهت غنای تحقیق برای اشاره به تاریخچه پیدایش مالکیت های فکری ناگزیر از رجوع به منابع خارجی بودیم،کار ترجمه منابع خارجی به کندی صورت گرفت و روند انجام تحقیق را به تأخیر انداخت.
1-8 . ساماندهی تحقیق
دراین تحقیق درابتدا به بررسی تعاریف گوناگونی که از حقوق مالکیت فکری ارائه شده است،اشاره می شود.سپس به بیان تعاریف انواع گوناگون زیرمجموعه های حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و همچنین مفاهیمی که در هریک از این زیرمجموعه ها جای می گیرند اشاره می شود.در ادامه با اشاره به مهم ترین مبانی حقوق مالکیت فکری که مشروعیت حمایت از این نوع حقوق متلق به مردم را موجّه می سازد، به بیان تاریخچه پیدایش حقوق مالکیت فکری و پیشینه ی مالکیت فکری در جوامع اسلامی خواهیم پرداخت.تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مؤلفان ،هنرمندان ،مخترعین و …. بحث دیگری است که در فصل اول تحقیق بدان اشاره می شود.در فصل دوم در راستای پاسخ به این پرسش که درحقوق کیفری ایران چه ضمانت اجراهایی برای حمایت ازحقوق مالکیت فکری افراد پیش بینی شده است؟به بیان انواع جرائمی که در باب حقوق مالکیتهای فکری مورد شناسایی قرار گرفته اند و همچنن ضمانت اجراهای کیفری خاص هر مورد اشاره ای خواهیم داشت. البته در این مورد تنها به قوانین خاصی که در مورد حقوق مالکیت ادبی – هنری و مالکیت صنعتی به تصویب رسیده اند اکتفا نخواهیم کرد و به بیان جرائمی که در قوانین مختلف در جهت حمایت از این شاخه حقوقی کاربرد دارند نیز خواهیم پرداخت. پس از اشاره به جرائم و ضمانت اجراهای کیفری مقرر در باب حقوق مالکیت فکری این پرسش مطرح می شود کهضمانت اجراهای اتخاذ شده در ایران تا چه اندازه برای حمایت از حقوق مالکیت فکری مناسب به نظر میرسد. جهت پاسخ به این سؤال به بررسی تک تک انواع جرائم خاص حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجرای کیفری آن موردخواهیم پرداخت و درمورد تناسب میزان مجازات آن مورد با شدت جرم بحث خواهیم کرد.جهت شاخت بیشتر تناسب میزان مجازات با شدت جرائم ارتکابی به بیان حمایتهای بین المللی از حقوق مالکیت فکری که در قالب موافقتنامه ها و قرارداهای بین المللی ظاهر شده اند،خواهیم پرداخت. همچنین به تن
اسب بحث،ضمانت اجراهای کیفری مقرر درحقوق آمریکا درجهت حمایت از مالکیت فکری آورده خواهد شد.دربخش پایانی به بیان اشکالاتی که در قوانین ایران در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارند،از جمله نبود قانونی کامل و جامع درجهت حمایت از اسرار تجاری و همچنین عدم حمایت بین المللی از آثار ادبی وهنری مؤلفان و هنرمندان با توجه به عدم الحاق ایران به موافقت نامه های بین المللی موجود در سطح جهان اشاره ای خواهیم داشت و پیشنهاداتی نیز به تناسب هر مورد و با توجه به اهمیت موضوع ارائه خواهد شد.
البته اشاره به قوانین جزایی آمریکا و قراردادهای بین المللی به دلیل اهمیت این شاخه حقوقی و گستردگی روزمره آن می باشد که با آشنایی با قوانین کشورهای دیگر و بهره گیری از موافقت نامه های بین المللی که حاصل خرد جمعی اکثر کشورهای جهان می باشد، می توان خلاء های قوانینی داخلی را برطرف نمود. البته در این زمینه باید تفاوتهای فرهنگی ، آداب و رسوم ،توجه به عواطف و احساسات ملی ،اخلاق و تفاوتهای مذهبی در نظر گرفته شود ؛ چرا که امر قانونگذاری بدون توجه به این عوامل امری مردود و ناموفق خواهد بود.
فصل اول
کلیات
1- مفاهیم مالیکت فکری
همانطور که می دانیم هدف حقوق مالکیت فکری حمایت از پدید آورندگان کالاهای فکری از طریق اعطای حقوقی مخصوص و مقیّد به زمان آنان است. این حقوق نه بر محمل اثر یعنی شئ فیزیکی که آفرینش فکری در آن ملحوظ است ،بلکه بر خود اثر فکری اعمال می شود.منظور از اثر فکری نیز نه ایده و اندیشه صرف ، بلکه بیان و نمود عینی است.
ظاهراٌ نخستین چیزی که موضوع مالکیت فکری قرار گرفت، اثر مکتوب بود. از آن زمان به بعد با تحولات گوناگونی که هم در عرصه ی علم و تکنولوژی و هم در حوزه مباحث حقوقی پدید آمده ،گستره ی مالکیت فکری بسیار وسیع تر گردیده است.در واقع روند گسترش دائمی حوزه ی موضوعات مالکیت فکری را باید یکی از ویژگیهای برجسته آن دانست. قرن بیستم شاهد افزوده شدن پی در پی موضوعات جدید به حوزه ی مالکیت فکری بوده است.چنان که حمایت از نرم افزارهای کامپیوتری به عنوان آثار ادبی (کپی رایت ) یا قبلیت ثبت میکرو ارگانیزم ها به عنوان اختراع را می توان از جمله نمونه هایی از گسترش حوزه ی مالکیت فکری نام برد.این روند گسترش آن چنان پیوسته و بی وقفه ادامه دارد که برخی از حقوق دانان آن را صفت طبیعی مالکیت فکری می دانند که هیچ نشانه ای از توقف نیز در آن دیده نمی شود.
بدین ترتیب این حوزه همچنان روبه گسترش است ومرزهای کنونی آن الزاماٌ پایدار نخواهد ماند.با این حال برای شناخت مالکیت فکری چاره ای جز اکتفا به حدودی که امروزه به طورعام مورد پذیرش قرارگرفته نداریم.ازآنجاکه مالکیت فکری به طورسنتی به دوشاخه مالکیت صنعتی ومالکیت ادبی –هنری تقسیم می شود ، ما نیز در این بحث از این تقسیم بندی سنتی پیروی کرده و در قالب دو عنوان مجزا به تعریف مالکیت فکری در قالب مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و نیز مصادیق هر یک از این دو شاخه گسترده می پردازیم.
قبل از پرداختن به بحث اصلی لازم است اشاره ای به مصادیق مالکیت فکری در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) بکنیم و با ذکر مقدمه ای مختصر به بحث اصلی وارد شویم.
بندهشتم ازماده 2کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ،مالکیت فکری را شامل موارد زیرمیداند :
– آثار ادبی و هنری و علمی
– اجرای نمایش توسط هنرمندان بازیگر و پخش های رادیویی و تلویزیونی
– اختراعات در تمام حوزه های کوشش بشری

– اکتشافات علمی
– طرح های صنعتی
– علائم تجاری ،علائم خدماتی ،نام ها و عنوان های تجاری
– حمایت علیه رقابت غیر منصفانه
– تمامی حقوق دیگری که از فعالیت های فکری در حوزه های صنعتی، علمی ،ادبی یا هنری ناشی می شوند.
درمقایسه مصادیق ذکر شده در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری با دسته بندی سنتی مالکیت فکری به دوشاخه بزرگ مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی ،آثار ادبی و هنری در شاخه کپی رایت قرار دارند .همچنین اجرای نمایش توسط هنرمندان یا پخش های رادیویی و تلویزیونی نیز ذیل عنوان حقوق جانبی یا حقوق مرتبط با کپی رایت قرار گرفته و بنابراین داخل در دسته مالکیت ادبی و هنری میشوند.همچنین اختراعات و اکتشافات علمی ،علائم تجاری و خدماتی،نام های تجاری و همچنین گونه های جدید گیاهی و جغرافیایی شاخه ی مالکیت صنعتی را تشکیل می دهند.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مالکیت فکری امروزه دایره ی وسیعی از شاخه های گوناگون را در بر می گیرد.اما باید توجه نمود که مواردی مانند گونه های جدید گیاهی یا حمایت در برابر رقابت غیر منصفانه ،اگرچه به لحاظ برخی شباهت ها با شاخه های مالکیت فکری ،از جمله جنبه حمایتی آن ها،در برخی اسناد بین المللی مربوط به مالکیت فکری در شمار شاخه های مالکیت فکری تلقی شده اند،اما بنا به دلایلی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد از دایره بحث مادر این تحقیق و مفهومی که در این تحقیق از مالکیت فکری انتظار می رود، خارج هستند.بنابراین در این تحقیق به این موضوعات پرداخته نخواهد شد :
1 – در این موارد عموماٌ اثری مستقل ومتعین که حاصل کار فکری یا خلاقیت باشد در میان نیست ،در حالی که موضوع بحث اصلی ما در این تحقیق مصادیقی از مالیکت است که بتوان آن اثر را مستقلاٌ به شخص نسبت داد ولی در اینجا چنین اثر مستقلی قابل تصور نیست.

2- در این موارد شخص معینی که اثر قابل انتساب به شخص باشد وجود ندارد.اما مالکیت فکری موضوع بحث ما آن دسته از مواردی که دارای صاحب یا به عبارتی دیگر مالک مشخص بوده و بتوان از صاحب این فکر و اندیشه حمایت نمود.
اکنون با ذکر این مقدمه در ادامه به بیان تعریف مالکیت فکری پرداخته و سپس در دو مبحث مستقل به بیان شاخه های مالکیت فکری در دو قالب کلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می پردازیم.
در مورد تعریف حقوق مالکیت فکری نیز بین اندیشمندان و نظریه پردازان این شاخه اتفاق نظر وجود ندارد.در کتاب راهنمای وایپو مالکیت فکری چنین تعریف شده است:
« مالکیت فکری در معنای وسیع آن عبارت است از حقوق قانونی ناشی از فعالیتهای فکری در حوزه های صنعتی ،علمی ،ادبی و هنری»
این تعریف چیز زیادی را روشن نمی کند و درعین حال فاقد جامعیت و مانعیت است. از فعالیت های فکری ،حقوق قانونی گوناگونی حاصل می شود که الزاماٌ در دایره ی مالکیت فکری قرار ندارند.به عنوان مثال کسی که در چهارچوب رابطه ی استخدامی برای یک کارفرما کار می کند، از نظر مادی تنها استحقاق دستمزد مقرر را دارد و حقوق مالکیت فکری به او تعلق ندارد. در حالی که واضح است که حق دریافت دستمزد را نمی توان مالکیت فکری دانست. از طرف دیگر این تعریف حقوق کارفرمای مورد نظر در مثال بالا را هم که در واقع مالک اثر فکری است شامل نمی شود و بدین ترتیب از جامعیت هم برخوردار نیست.اشکال دیگر وارد بر این تعریف آن است که برخلاف آنچه از مفاد تعریف مزبور بر می آید،همه ی اموال فکری حاصل فعالیت های فکری نیستند. به عنوان مثالی بارز می توان از علائم تجاری نام برد که در واقع ارزش خود را از فعالیت های تجاری دارنده ی علامت کسب می کنند و نه از فعالیت های الزاماٌ فکری او یا از فعالیت فکری طراح علامت.بنا براین ، تعریف یاد شده از


دیدگاهتان را بنویسید