منبع تحقیق درباره اختلافات مذهبی

شد . اگر چه درستی این روایت و وجود چنین قانونی را نمی توان بطور قطع پذیرفت ،اما نفس وجود ایده ی نظام تشویق که به موجب آن هرکس در قبال ابداع خود از حمایت حکومتی و تشویق و پاداش بهره مند می شد ،نشانگر نزدیکی میان انگیزه ای است ادامه مطلب…

منابع مقاله حقوق با موضوع تجارت الکترونیک

است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست. به عنوان مثال در معاملات از طریق اینترنت که در یک طرف تجار و در طرف دیگر شرکتها و موسسات تجاری و خدماتی و در طرف دیگر عمدتا مصرف کنندگان قرار دارند، تضمین هویت امضا ادامه مطلب…

منبع تحقیق درباره حقوق مالکیت فکری

بسیاری مبنای تمسک صاحبان حق و همچنین مجریان عدالت در جوامع اسلامی برای جلوگیری از ورود ضرر و نیز لزوم جبران خسارت در مواردی که ضرر بالفعل به حق افراد وارد آمده است ،شده است .قاعده لاضرر که ورود هر ضرری را به صاحب حق نفی می کند و افراد ادامه مطلب…

منبع تحقیق درباره حقوق مالکیت فکری

زیرا ممکن است اطلاعات مزبور مستقلاٌاز سوی اشخاص دیگر نیز کشف شوند. در ماده ی 65 قانون تجارت الکترونیکی ، اسرار تجاری الکترونیکی چنین تعریف شده است ؛« اسرار تجاری الکترونیکی ، « داده پیام » است که شامل اطلاعات ، فرمول ها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ادامه مطلب…

حقوق بین الملل

اکراین بپر دازیم.بخش اول ) حاکمیتحاکمیت یک مفهوم اساسی در حقوق بین الملل است که به معنی اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع و اعمال قوانین خود در خصوص کلیه اشخاص ،اموال و وقایع داخل مرزهای یک کشور که آن حاکمیت تحت تاثیر یا کنترل دیگر ادامه مطلب…

منابع مقاله حقوق با موضوع تجارت الکترونیک

در قانون تجارت الکترونیکی ایران، چندان صحیح به نظر نمی رسد.2- در اکثر نظام های حقوقی دنیا، امضاء دو کارکرد اساسی دارد: اول اینکه هویت کسی که سند از طرف او صادر شده است را مشخص می کند و دوم اصالت محتوای سند و آثار حقوقی آن را ثابت می ادامه مطلب…

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد حقوق بین الملل

ق بین الملل منع نشده اند 165 پیوست شماره 2: کنوانسیون های مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (کنوانسیون مسئولیت مدنی 1992 و کنوانسیون 2001 بانکر) 181 پیوست شماره 3: فهرست نشت تصادفی نفت از کشتی های نفت کش بیش از 2000 تن (از سال 1957 تا سال ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله شورهای اسلامی

ی زن و احقاق حقوق او گذاشته‌اند؟ برای این منظور ابتدا سعی می‌کنیم دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم ادامه مطلب…

منابع مقاله حقوق با موضوع تجارت الکترونیک

ه بخش حسابداری ارسال نشود. حال فرستنده در موقع ارسال داده به گیرنده اگر داده ها در مورد بخش حسابداری بودند علامت § را منضم و متصل به داده ها کرده و سپس برای گیرنده ارسال می دارد و گیرنده با مشاهده عدد یک داده ها را به بخش حسابداری ادامه مطلب…

منابع مقاله حقوق با موضوع تجارت الکترونیک

در تعبیر رشته‌ی داده‌ها پیش می‌آید.در همین سال (1388) مصطفی السان تحقیقی با عنوان «جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد» انجام داد. وی نتایج این تحقیق را اینگونه بیان می‌کند: « توجه به مبانی و زیرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنیای تجارت الکترونیکی و پیشرفت در آن حوزه به شمار ادامه مطلب…